.
aktualnosc obraz

Wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Rolnictwa i Przetwórstwa Ekologicznego oraz Rozwoju Wyrobów Winiarskich w polskich winnicach.

2024-06-10

Odbyło się ważne, bezprecedensowe wydarzenie: w polskich winnicach spotkali się przedstawiciele władz centralnych i lokalnych oraz organizacji związanych z turystyką i winiarstwem.




W zeszłym tygodniu odbyło się ważne, bezprecedensowe wydarzenie:

w polskich winnicach spotkali się przedstawiciele władz centralnych i lokalnych oraz organizacji związanych z turystyką i winiarstwem. Co ważne, spotkanie odbyło się pod znakiem dialogu i konstruktywnego planowania, a nie wymiany niedoprecyzowanych roszczeń i deklaracji braku możliwości działania.

 


Rozmowy dotyczyły po pierwsze aktualnego stanu krajowego winiarstwa oraz potencjału jaki już posiada, a po drugie najlepszych kierunków, sposobów i możliwości rozwoju tegoż potencjału. Szczególny nacisk położono na enoturystykę, jako bardzo dynamicznie rozwijającą się na całym świecie część turystyki kulinarnej. 

 

 

W posiedzeniu, oprócz członków Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Rolnictwa i Przetwórstwa Ekologicznego oraz Rozwoju Wyrobów Winiarskich brały udział: posłanki i posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie RP, Marszałek i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawicielka Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Rada Winiarska, przedstawiciele władzy samorządowej, Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia i Stowarzyszenia Pro Carpatia, oraz reprezentacja Zarządu Polskiego Klastra Enoturystycznego i Fundacji Winopasja.pl. Spotkanie wspierali specjaliści w zakresie enologii, polskiego winiarstwa i enoturystyki.


Uczestnicy odwiedzili cztery podkarpackie winnice, o różnym profilu działania: największe podkarpackie przedsięwzięcie winiarskie – Winnice Czajkowski, jeden z najciekawszych krajowych punktów enoturystycznych – Winnicę Widokową, Winnicę Kmiecia, przy której powstaje nowoczesne usługowe centrum przetwórcze dla winiarstwa oraz rodzinny, rozwijający się projekt winniczny i enoturystyczny – Winnicę Księżycową. Podczas przygotowanej przez Polski Klaster Enoturystyczny prezentacji połączonej z degustacją komentowaną uczestnicy spotkania poznali potencjał polskiego winiarstwa próbując win z Winnicy Spotkaniówka, Winnicy Vanellus, Winnicy Niemczańskiej, Winnicy Kazimierskie Wzgórza i Domu Charbielin.

 

 

Spotkanie odbyło się 6 i 7 czerwca. Jego organizatorem był Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolnictwa i Przetwórstwa Ekologicznego oraz Rozwoju Wyrobów Winiarskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w partnerstwie z Polskim Klastrem Enoturystycznym. Było to pierwsze ze spotkań tego typu. Klaster podejmuje starania, żeby przedstawiciele władz centralnych i lokalnych poznawali potencjał polskiego winiarstwa i enoturystyki w różnych częściach naszego kraju.


Wydarzenie to, bez wątpienia można uznać za ważny krok we współpracy na rzecz rozwoju polskiego winiarstwa i enoturystyki. Uczestnicy spotkania deklarują, że niedalekiej przyszłości można spodziewać się kolejnych konkretnych działań w omawianych tematach.  

 

Wydarzenie zakończyło się konferencją prasową.