.

Przed dodaniem, uaktualnij położenie swojej winnicy namapie obok. W prawym górnym rogu możesz wybrać mapę podkładową (ortofotomapę bądź warstę OSM) w celu dokładnego wskazanie lokacji