.

Winnica

Uniwersytetu Przyrodniczego

Powierzchnia

0,40ha

Rok zał.

2012

Gdzie jesteśmy?

Województwo:

Dolnośląskie

media: